בית פרטי במושב ניר חן

בית פרטי במושב ניר חן
שלבי היתר בועדה המקומית לתכנון ובנייה
להלן מודל עבודה