הרחבה קהילתית - אורנית

הפרוייקט תוכנן כדי לאפשר למשפחות צעירות לממש את חלומם לבית על הקרקע תוך בנייה ראשונית חלקית ואפשרות להרחבת המבנה בעתיד על פי תכנון מראש. על כל המגרשים בפרוייקט מיועדים להיבנות מבנים דו משפחתיים (תמונת ראי) . כל דגם תוכנן סביב "סיפור" הנברא מהנכסים הטבעיים של המקום.