VMware Israel

(צילום: סטודיו טל ניסים)

משרדי VMware Israel בהרצליה - תכנון אדריכלי וניהול פרוייקט כולל.
חללי הפרוייקט בשטח של 3,000 מ"ר אשר תוכננו ועוצבו מחדש כוללים אזורי עבודה פתוחים, חללים ציבוריים ופרטיים, חדרי ישיבות, מעבדות תקשורת ומחשבים, חדרי מנהלים, חדרי צוות ואזורי פנאי. הפרויייקט התבצע בשלושה שלבים יחד עם התרחבות החברה בין השנים 2009-2013. הפרוייקט התבצע במקביל להמשך העבודה השוטפת של החברה וחייב עמידה בלוחות זמנים צפופים ותכנון העבודה באופן שימנע רעש והפרעה. ניהול הפרוייקט בוצע על ידי וכלל ניהול תקציב, קבלנים, ופיקוח צמוד.