בית פרטי במושב ניר חן

בית על גבול המדבר.
לבית חצר פנימית המהווה "עולם פנימי" פתוח, המקורר בקיץ באופן טבעי בעקבות תכנון מראש של כיווני הבית ומסלולי השמש והצל. העולם הפנימי והעולם החיצוני הפונה אל מרחבי המדבר מהווים את "הסיפור" של הבית 

מגרש: כ- 1000 מ"ר, מפלס ה 0:00 נמוך ממפלס כביש הגישה ב 3.50 מ' והנחלה משתפלת כלפי מטה בשני מפלסים נוספים
שטח בנוי:  240מ"ר רובם במפלס הקרקע למעט הסטודיו המבודד במפלס העליון
סיום בנייה: 2006